ההרצאות שלנו
מגוון הרצאות מרתקות ומעשירות, הרשימה לפניכם

הרצאות בנושא הדרכת הורים

התמודדות עם רגשות – לימוד קשת הרגשות והתמודדות עימה.

לימוד אפתיה – יכולת להבין את תחושת האחר.

כיצד להשתלב בחברה ולהתמודד עם עימותים.

תקיפות אל מול תוקפנות – לימוד תגובה ללא אלימות .

לימוד תוך שימוש בסיטואציות חיות המתרחשות בגן.

עידוד עצמאות – הבעה עצמית של הילד תוך הענקת גבולות.

חשיבות של שיקוף רגשות הילד. אישור תחושותיו של הילד ומתן שם לרגשות .אלו, בדרך זו יעבד את החוויה ויוכל להתחיל להתמודד.

למה חשוב שהילד יתמודד עם הבעיות שלו בעצמו ללא עצותינו .

מדוע חשוב לתת לילד לחוות רגשות שליליים ולקרוא לבם בשם?

כיצד לגייס שיתוף פעולה מהילדים?

נפלאות דברי השבח והשפעותיו על הביטחון העצמי.

התווית תווית לילד ותוצאותיה.

רכישת אמון ביננו המבוגרים, לילדים.

חשיבות המשחק. מהו מקומה של הגננת ומהי מידת מעורבותה.