תהליך ליווי הדרכת הורים בעידן ההורות שם דגש על ראיית הדברים מנקודת המבט של הילד ושמירה על בטחונו העצמי. תפקיד היועץ הוא לתת כלים להורה להתנהל בבית.

אנו מלמדים לשלב בין הכלה, שיקוף ואמפתיה להענקת גבולות וסמכות הורית. בעינינו, השילוב בין הקשבה לילד ולצרכיו למתן עצמאות תוך הענקת הגבולות, זה השילוב הנכון.

בסגנון ההורות הנוקשה שהיה נהוג בעבר, היה לציית למבוגרים ללא קול מחאה. נושא הכבוד למבוגרים היה דומיננטי. סגנון הורות זה הוא נוקשה ואינו נותן מקום לרצונותיו ורגשותיו של הילד.

בסגנונות המודרניים אנו נותנים מקום רב יותר לרצונותיהם של הילדים. אנו מאפשרים לילדים עצמאות ומרחב לקבל החלטות בעצמם ואף לטעות. הבעיה מתחילה כאשר נוקטים בסגנון המתירני מתוך אילוץ. מאבקי הכוח החוזרים ונשנים עם הילדים מתישים את ההורים והם מעדיפים לוותר ולהבליג. הם מאפשרים לילד להיות אדון לגורלו לגורל הבית וומתירים לו לנהוג ככל העולה על רוחו.
חשוב שנפנים! כשאנו מוותרים לילד אנחנו מוותרים עליו. כאשר לא נדרוש מילד דבר, הוא לא יידע למה הוא מסוגל, שהרי לא עמד בפני דרישות ואתגרים.

 

חשוב לייצר מול הילד סמכות הורית. הסמכות לדרוש מהילד, לומר “לא” כשצריך, גם אם זה ילווה בבכי ובהתקף זעם. סמכות זו הינה קריטית על-מנת ללמד את הילד לדחות סיפוקים, להבליג ולוותר. רק בצורה כזו, התוקפנות הטבעית שלו לא תיהפך לאלימות.

ילד שלא יידע לקבל סירוב יתקשה להתנהל בכל מסגרת חברתית וכישוריו החברתיים ילקו בחסר. כדי להסתדר בחברה, צריך ללמוד שיש חוקים וכללים לכל מסגרת. הקשיים יתחילו בגיל הרך, ימשיכו עם המעבר לבית הספר ויחמירו וייתעצמו בגיל ההתבגרות. התוצאות של העדר חוקים וגבולות בגיל ההתבגרות יכולות להיות מרחיקת לכת.

 

היכולת לאפשר מרחב פעולה מחד והצבה של גבולות ברורים  מאידך מייצגת סגנון הורות של “סמכות הורית גמישה”. בעזרת סמכות זו אנו מציבים ושומרים על חוקים ברורים. בסגנון סמכות  זה הדרישות מהילד הן גבוהות אך כך גם ההענות כלפיו.

אומנם ההורה הוא המכתיב את החוקים, אך יש מקום להתייעץ עם הילד, לשמוע את דעתו ולנהל משא ומתן בנושאים שאינם ווטו חד משמעי בעבור ההורה. ישנו מקום לילד וכיבוד רגשותיו. הכללים המוכתבים אינם אקראיים ונקבעים לאחר מחשבה.

 

בתהליך הייעוץ והליווי אנחנו מסייעים לכם לגבש את סגנון ההורות המתאים לכם. מנסחים יחד איתכם את הקווים האדומים ומגדירים את המרחב בו מאפשרים לילד לגדול באופן עצמאי. בהמשך אנחנו חונכים אתכם ומסייעים לכם להציב את החוקים בפני הילדים, ולייצר את הסמכות הנדרשת על-מנת לממש חוקים אלו.