הסדנאות שלנו
מגוון סדנאות לארגונים בעידן ההורות. הרשימה לפניכם

הדרך אל מציאת עבודה:

כיצד לעשות זאת, למי לפנות, איך להתכונן לראיון?

תקשורת יעילה ביחסי עבודה:

כיצד נפיק את המקסימום בתוך הארגון?

לחץ ושחיקה:

האם אתה "נבלע" אל תוך שגרת חייך?

ניהול קונפליקטים:

כיצד אתה מתמודד עם עימותים?

סוגי ניהול והשפעותיו על הארגון:

ניהול המשפר את איכות העבודה.